Nhiệm vụ Ngày là gì?

Nhiệm vụ Ngày là tính năng trao thưởng cho người chơi mỗi khi hoàn thành thử thách. Khi đăng nhập, bạn sẽ nhận được yêu cầu nhiệm vụ. Khi hoàn thành chúng, bạn sẽ nhận được điểm Danh Vọng.

Cảm thấy nhiệm vụ "quá khó xơi"?
Đừng lo lắng vì mỗi ngày bạn sẽ có một quyền đổi nhiệm vụ.
Hãy dùng nó để đổi sang một cái khác ngẫu nhiên.

Thông tin nhiệm vụ

Bắt đầu nhiệm vụ


Nhiệm vụ Ngày tăng thêm sự hấp dẫn và cuốn hút cho Vùng Đất Chiến Binh. Các chiến binh có thêm mục tiêu để phấn đấu cũng như tìm kiếm phần thưởng.


Mục tiêu nhiệm vụ sẽ phù hợp để bạn có thể hoàn thành trong ngày. Ví dụ như thắng một trận Rừng Caldavar, hoặc hạ gục Tướng địch có thuộc tính nhất định...v.v.

Chiến dịch săn phần thưởng

Có Danh Vọng là có tất cả

Người chơi tích cực tham gia sẽ nhận được Điểm Danh Vọng, được trao mỗi khi hoàn thành trận (thắng nhận được nhiều hơn) và hoàn thành nhiệm vụ.Danh Vọng nhận được sẽ chứa trong các Túi Danh Vọng, khi đầy có thể mở được vật phẩm.

Khi một Túi Danh Vọng được nhận xong, mốc túi cao hơn sẽ được mở. Các mốc túi cao sẽ cho vật phẩm giá trị hơn.Trong thời hạn 28 ngày của một kì nhiệm vụ, mỗi chiến binh có thể trữ đầy 14 Túi Danh Vọng. Những chiến binh trữ đầy được cả 14 túi sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt chỉ kiếm được trong kì nhiệm vụ đó.

Thu thập túi danh vọng


Túi Danh Vọng thu thập giới hạn một (1) túi mỗi ngày và mốc trữ tối đa là năm túi.Để ví dụ - Nếu bạn đăng nhập vào ngày đầu tiên của kì nhiệm vụ, chỉ một (1) túi được mở để trữ điểm. Nếu bạn đăng nhập vào ngày thứ năm của kì nhiệm vụ, cả năm túi sẽ được phép trữ điểm. Nếu bạn không có đủ điểm để trữ đầy túi đầu tiên vào ngày thứ sáu, bạn sẽ vẫn giữ năm túi.

Chú ý!
Để nhận đủ mọi phần thưởng của mỗi kì nhiệm vụ, bạn phải đảm bảo điểm trữ đầy cả 14 túi.Cần nhớ: Sau khi nhận đủ 14 phần thưởng, các bạn đừng bỏ làm nhiệm vụ mà hãy tiếp tục hoàn thành chúng. Điểm Danh Vọng tích lũy được sẽ dùng để đổi các phần thưởng thêm.
Xem mục Bảng xếp hạng

t

Bảng xếp hạng

Cạnh tranh thứ hạng


Nghĩ bạn đủ sức ngồi ở vị trí đầu bảng ư? Chứng minh đê!.


Chiến binh có thể xem xếp hạng của mình trong kì nhiệm vụ ở Bảng xếp hạng. Vào ngày cuối cùng của kì nhiệm vụ, những chiến binh tích cực nhất (khoảng 20% tổng số) sẽ nhận được phần thưởng phụ trội cho công sức của mình.


Các chiến binh trụ lại ở hai-mươi-vị-trí-dẫn-đầu còn nhận được thêm phần thưởng Nhân Vật Độc Quyền.

Nhóm 10 chiến binh dẫn đầu:
Biểu tượng đặc biệt cho 10 chiến binh dẫn đầu, Nhân vật độc quyền, và 390 Vàng.

Xếp hạng 11 đến 25:
Biểu tượng đặc biệt của kì nhiệm vụ và Nhân vật độc quyền.

Xếp hạng 26 đến 100:
Biểu tượng đặc biệt của kì nhiệm vụ và 200 Vàng.

Xếp hạng 101 đến 250:
Biểu tượng đặc biệt của kì nhiệm vụ và 500 Bạc.

Xếp hạng 251 đến 1000:
Biểu tượng đặc biệt của kì nhiệm vụ và 250 Bạc.

Xếp hạng 1001 đến 5000:
Biểu tượng đặc biệt của kì nhiệm vụ.

Hỏi đáp

Tôi có thể kiếm thêm quyền đổi nhiệm vụ không?

Bạn không thể kiếm thêm quyền đổi nhiệm vụ. Mỗi người chơi chỉ được một quyền mỗi ngày. Hãy chờ đến hôm sau để nhận được quyền đổi nhiệm vụ mới

Làm sao để biết trước các phần thưởng có trong túi?

Không thể. Bạn buộc phải hoàn thành nhiệm vụ để biết túi có phần thưởng gì.

Khi mở được túi, tôi sẽ nhận được phần thưởng ngay chứ?

Phải. Các phần thưởng mở được sẽ tự động vào kho đồ của bạn.

Nếu cần thêm thông tin, tôi có thể tìm kiếm ở đâu?

Các thông tin về tính năng nhiệm vụ đều sẽ được cập nhật đầy đủ trên trang chủ. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi thắc mắc của mình tại diễn đàn để nhận sự trợ giúp từ Điều hành viên (GM).
Vào Diễn đàn HoN VN.